CHỨNG CHỈ & GIẢI THƯỞNG

Một trong những giá trị cốt lõi của Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép KECEN là không ngừng đổi mới và sáng tạo để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất. Chính nỗ lực mạnh mẽ này đã giúp KECEN dành đươc sự công nhận và các giải thưởng uy tín, chứng nhận.

KECEN đã chuẩn hóa hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Sản phẩm thép của KECEN cũng đã đạt chứng nhận CE (European Conformity) chứng tỏ năng lực đáp ứng được yêu cầu của thị trường châu Âu. Ngoài ra, KECEN cũng là thành viên tích cực và thường xuyên của tổ chức Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (USGBC) và Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC), giúp phát triển công trình xanh ở Việt Nam.

Chứng chỉ