ỨNG DỤNG KẾT CẤU THÉP

Ngày nay, kết cấu thép được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng xây dựng như nhà cao tầng, nhà máy công nghiệp, sân bay, cơ sở hạ tầng… trên toàn thế giới.

Dưới đây là một số ứng dụng cơ bản:

Kết Cấu Vòm Hình Cung

Kết Cấu Đỡ Thiết Bị

Nhà Cao Tầng

Nhà Máy Công Nghiệp Nặng

Cơ Sở Hạ Tầng

Hệ Giá Đỡ Ống